صفحه اصلی درباره مرکز آموزشی گالری تصاویر تماس با ما ورود کاربران
منوی سایت
تقویم روز

شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۹
آمار بازدید

بازدید امروز : ۲۸

بازدید این هفته : ۲۰۶

بازدید این ماه : ۸۶۵

آمار کل بازدید : ۴۸۲۸۸۳

افراد آنلاین : ۴ نفر

آی پی : ۳.۲۳۸.۱۴۷.۲۱۱

 صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
(((صفات خوب انسان)))

 

 1_نماز های اول وقتش را فراموش نمی کند.                                                                          

2_باایمان وخداشناس است.                                                                                                 

3_راستگو و صادق است.                                                                                                  

4_امانت دار و راز دار است.                                                                                             

5_خوش رو و خوش برخورد است.                                                                                     

6_باهمه یکرنگ و صمیمی است.                                                                                         

7_باشخصیت و بافرهنگ است یعنی رفتارش را در جمع کنترل می کند.                                       

8_مودب ومتین است.                                                                                                       

9_با بزرگ ترها محترمانه برخود می کند.                                                                             

10_باکوچک ترها مهربان است                                                                                           .

11-درحدتوان به دیگران کمک می کند                                                                                

12_دوستش را به کار های خوب دعوت می کند.

13_دوستش را از کار های ناپسند وزشت باز می دارد.

14_وقت شناس وخوش قول است.

15_اهل دروغ ،تهمت،غیبت و بدگویی نیست.

16_اهل عصبانیت و خشونت نیست.

17_در کلاس یا در جمع قبل از انجام هر کاری اجازه می گیرد.

18_هیچ موقع بادیگران باصدای بلند وجیغ وداد صحبت نمی کند.

19_در جمع در گوشی صحبت نمی کند که موجب ناراحتی آن شود.

20_همیشه برای کارهایش هدفی دارد و بدون هدف کاری را انجام نمی دهند.

21_بین دوست هایش فرق نمی گذارد چه فقیر باشندیاثروتمند.

22_حقوق دیگران را رعایت می کند،یعنی حق کسی را نمی خورد.

23_آبروی کسی را نمی برد.

24_هیچ وقت قهرنمی کند.

25_اهل رعایت بهداشت است.

26_همیشه نظم را رعایت می کند.

.

 1_نماز های اول وقتش را فراموش نمی کند.                                                                          

2_باایمان وخداشناس است.                                                                                                 

3_راستگو و صادق است.                                                                                                  

4_امانت دار و راز دار است.                                                                                             

5_خوش رو و خوش برخورد است.                                                                                     

6_باهمه یکرنگ و صمیمی است.                                                                                         

7_باشخصیت و بافرهنگ است یعنی رفتارش را در جمع کنترل می کند.                                       

8_مودب ومتین است.                                                                                                       

9_با بزرگ ترها محترمانه برخود می کند.                                                                             

10_باکوچک ترها مهربان است                                                                                           .

11-درحدتوان به دیگران کمک می کند                                                                                

12_دوستش را به کار های خوب دعوت می کند.

13_دوستش را از کار های ناپسند وزشت باز می دارد.

14_وقت شناس وخوش قول است.

15_اهل دروغ ،تهمت،غیبت و بدگویی نیست.

16_اهل عصبانیت و خشونت نیست.

17_در کلاس یا در جمع قبل از انجام هر کاری اجازه می گیرد.

18_هیچ موقع بادیگران باصدای بلند وجیغ وداد صحبت نمی کند.

19_در جمع در گوشی صحبت نمی کند که موجب ناراحتی آن شود.

20_همیشه برای کارهایش هدفی دارد و بدون هدف کاری را انجام نمی دهند.

21_بین دوست هایش فرق نمی گذارد چه فقیر باشندیاثروتمند.

22_حقوق دیگران را رعایت می کند،یعنی حق کسی را نمی خورد.

23_آبروی کسی را نمی برد.

24_هیچ وقت قهرنمی کند.

25_اهل رعایت بهداشت است.

26_همیشه نظم را رعایت می کند.

.

 1_نماز های اول وقتش را فراموش نمی کند.                                                                          

2_باایمان وخداشناس است.                                                                                                 

3_راستگو و صادق است.                                                                                                  

4_امانت دار و راز دار است.                                                                                             

5_خوش رو و خوش برخورد است.                                                                                     

6_باهمه یکرنگ و صمیمی است.                                                                                         

7_باشخصیت و بافرهنگ است یعنی رفتارش را در جمع کنترل می کند.                                       

8_مودب ومتین است.                                                                                                       

9_با بزرگ ترها محترمانه برخود می کند.                                                                             

10_باکوچک ترها مهربان است                                                                                           .

11-درحدتوان به دیگران کمک می کند                                                                                

12_دوستش را به کار های خوب دعوت می کند.

13_دوستش را از کار های ناپسند وزشت باز می دارد.

14_وقت شناس وخوش قول است.

15_اهل دروغ ،تهمت،غیبت و بدگویی نیست.

16_اهل عصبانیت و خشونت نیست.

17_در کلاس یا در جمع قبل از انجام هر کاری اجازه می گیرد.

18_هیچ موقع بادیگران باصدای بلند وجیغ وداد صحبت نمی کند.

19_در جمع در گوشی صحبت نمی کند که موجب ناراحتی آن شود.

20_همیشه برای کارهایش هدفی دارد و بدون هدف کاری را انجام نمی دهند.

21_بین دوست هایش فرق نمی گذارد چه فقیر باشندیاثروتمند.

22_حقوق دیگران را رعایت می کند،یعنی حق کسی را نمی خورد.

23_آبروی کسی را نمی برد.

24_هیچ وقت قهرنمی کند.

25_اهل رعایت بهداشت است.

26_همیشه نظم را رعایت می کند.

.

 1_نماز های اول وقتش را فراموش نمی کند.                                                                          

2_باایمان وخداشناس است.                                                                                                 

3_راستگو و صادق است.                                                                                                  

4_امانت دار و راز دار است.                                                                                             

5_خوش رو و خوش برخورد است.                                                                                     

6_باهمه یکرنگ و صمیمی است.                                                                                         

7_باشخصیت و بافرهنگ است یعنی رفتارش را در جمع کنترل می کند.                                       

8_مودب ومتین است.                                                                                                       

9_با بزرگ ترها محترمانه برخود می کند.                                                                             

10_باکوچک ترها مهربان است                                                                                           .

11-درحدتوان به دیگران کمک می کند                                                                                

12_دوستش را به کار های خوب دعوت می کند.

13_دوستش را از کار های ناپسند وزشت باز می دارد.

14_وقت شناس وخوش قول است.

15_اهل دروغ ،تهمت،غیبت و بدگویی نیست.

16_اهل عصبانیت و خشونت نیست.

17_در کلاس یا در جمع قبل از انجام هر کاری اجازه می گیرد.

18_هیچ موقع بادیگران باصدای بلند وجیغ وداد صحبت نمی کند.

19_در جمع در گوشی صحبت نمی کند که موجب ناراحتی آن شود.

20_همیشه برای کارهایش هدفی دارد و بدون هدف کاری را انجام نمی دهند.

21_بین دوست هایش فرق نمی گذارد چه فقیر باشندیاثروتمند.

22_حقوق دیگران را رعایت می کند،یعنی حق کسی را نمی خورد.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران

 

 کلیه حقوق این سایت متعلق به دبیرستان شاهد معلم زنجان می باشد